Politiet har fri adgang til din bankkonto

De færreste ved det, men en lovændring tilbage i 2021 har afskaffet domstolskontrollen og dansk Politi har nu fri adgang til bankkonti og borgeres personlige bankoplysninger uden en dommerkendelse.
Forsvarsadvokaterne advarer mod konsekvenserne af lovændringen.

En lovændring i 2021 giver politiet ret til at få adgang til borgeres og virksomheders personlige bankoplysninger uden at spørge en dommer, hvis der er mistanke om økonomisk kriminalitet eller finansiering af terrorisme.

De nye muligheder, for at politiet kan indhente personlige bankoplysninger uden dommerkendelse, vækker bekymring hos en række eksperter og organisationer.

Dommerforeningen advarer i sit høringssvar om, at ‘forslaget rejser væsentlige retssikkerhedsmæssige spørgsmål’.

Omfattende overvågning
Hidtil har en uafhængig dommer vurderet, om politiet skal have adgang til borgeres og virksomheders bankkonti. Men fremover skal politiet kunne give sig selv adgang til de personlige oplysninger.

Det er ikke kun bankoplysninger, som politiet nu får adgang til uden dommerkendelse. Ifølge den nye lov skal politiet have adgang til oplysninger om ‘ansaktioner, konti, depoter, bokse eller lignende’i sager om økonomisk kriminalitet eller finansiering af terror.

Politiet skal eksempelvis kunne give sig selv adgang til kundeforhold og kundeaktivitet vedrørende konti, depoter eller bokse – herunder korrespondancer, posteringsoversigter, kontooversigter og oprettelsesdokumenter.

Politiet skal også – uden dommerkendelse – kunne følge borgeres og virksomheders transaktioner til advokater, revisorer og andre rådgivere og tjenesteydere.

Også borgernes brug af NemID og anvendt IP-adresse skal politiet have adgang til uden dommerkendelse. Opremsningen af de nye muligheder for politiets adgang til informationer uden dommerkendelse er ikke udtømmende, understreger politikerne i bemærkningerne til den nye lov.

Hidtil har domstolene sikret, at bankerne bliver hørt, når politiet kræver adgang til de personlige oplysninger. Men politiet behøver ikke længere at høre banker, før man kræver adgang til de personlige oplysninger.

Dommerforeningen advarer om, at afskaffelsen af høringen af bankerne vil medføre en ‘risiko for, at politiets oplysningsgrundlag er mangelfuldt’.


Del dette indslag