Totalt Forbud mod mobiler på skoler i Vejle

I Vejle kommune er man langt fremme med restriktioner på elevernes brug af mobiler. Flere skoler end nogensinde har valgt helt at forbyde mobilerne i skoletiden.

12 ud af Vejles 38 kommunale og private skoler har valgt at indføre totalt mobilfri skoledage fra skoleårets start. Det betyder at, eleverne skal aflevere deres mobiltelefon, når de møder ind om morgenen. Det kan man læse i Vejle Amts Folkeblad.

Dermed forløber hele skoledagen uden, at eleverne har mulighed for at sms’e, ringe eller snapchatte med hinanden. Alle kommunens øvrige skoler har også indført restriktioner på brug af elevmobiler. Typisk skal telefonerne være slukket og ligge i tasken, mens lærereren underviser.

Dermed er Vejles skolevæsen langt fremme, når man ser på danske kommuner generelt. I en stor kommune, som Odense, er der eksempelvis kun én skole, der er mobilfri, og det er den først blevet fra dette skoleårs start.

 

Forskning: Mobiler nedsætter koncentrationsevnen
Dorte Ågård har som lektor på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet forsket i, hvordan gymnasieelevernes skærmbrug forstyrrer det faglige arbejde.
Hun har til Politiken udtalt, at mobilerne er den pædagogiske udfordring nummer ét i dagens danske skoler anno 2017.

“Det er et stort problem, som hverken elever eller lærere til fulde kender konsekvenserne af, siger hun. Hjernen kan ikke bearbejde eller lagre ny viden, hvis man ikke koncentrerer sig. I det øjeblik telefonen lyser eller vibrerer, ødelægges elevernes fokus, og det tager tid at genskabe”, fortæller Dorte Ågård.

Det er især de sociale medier, som påvirker de unge, og omkring 85 procent af eleverne chatter, ifølge en anden undersøgelse, med andre i timen på de skoler, der ikke skrider ind.

Flere af Vejles skoler fortæller i øvrigt, at de har planer om at gå skridtet videre fra restriktioner og indføre totalt mobilfri skolegang.

 

 

 


Del dette indslag