Vi fusker for mindst 50 milliarder

sortarbejde728

Fusk og snyd koster statskassen et enormt beløb, og bedragerne kommer fra alle samfundsgrupper.

Der snydes for enorme beløb herhjemme hvert år, og det koster statskassen mindst 50 milliarder kroner, når danskerne får udført sort arbejde, fifler med selvangivelsen eller uretmæssigt sikrer sig ydelser fra det offentlige.

Og snyderiet kommer fra alle sider: Virksomheder, sociale klienter og middelklassen. Alle samfundsgrupper gør det, skriver Berlingske.

Ifølge Henrik Jacobsen Kleven, professor i økonomi ved London School of Economics, er det ekstremt svært at snyde med sin indkomstskat. Men på andre områder er det nemmere, og borgerne griber i stor stil muligheden for at snyde fælleskassen.

“Der har mange steder hersket en fortælling om, at danskerne skulle have en særlig høj skattemoral. Men sandheden er måske snarere, at det er systemet og ikke moralen, der holder os fra at snyde”, siger han til Berlingske.

Den seneste tid har debatten kredset om bedrageri med sociale ydelser i de laveste samfundsklasser. Ifølge diverse skøn koster det statskassen mellem syv og 12 milliarder kroner om året.

Men virksomhederne er også godt med. Ifølge Skat snyder de for mindst 10 milliarder kroner hvert år.

Den mest udbredte måde at omgås reglerne på er dog sort arbejde. Ifølge Rockwool Fonden er hele 80 procent af befolkningen involveret. Enten som dem, der udfører arbejdet eller dem, der bestiller det.

Ifølge en udregning fra Det Økonomiske Råd koster det statskassen 29 milliarder kroner om året.

“Det er så mange, der arbejder og køber sort, at folk ikke engang synes, at der er noget fordækt i det”, siger Camilla Hvidtfeldt, en af forskerne bar Rockwool Fondens undersøgelse, til Berlingske.

 

 

 


Del dette indslag